Praktijkvoorwaarden

Therapieverloop en verslaglegging

 • De eerste sessie is een intakegesprek waarbij de cliënt zijn of haar hulpvraag formuleert en de therapeut uitleg geeft over de cranio sacraal therapie en haar manier van werken.
 • De sessies erna bestaan in de meeste gevallen uit een combinatie van een gesprek ter inventarisatie van de huidige situatie en een behandeling op de bank.
 • Indien therapeut en cliënt na de eerste sessie besluiten door te gaan, rapporteert de therapeut dit met een brief aan de huisarts.
 • De eerste drie sessies zijn ondermeer bedoeld om te ervaren en bepalen of cranio een goede ondersteuning biedt bij de hulpvraag van de cliënt. Aan het einde van de 3e sessie evalueren therapeut en cliënt in samenspraak of dit het geval is.
 • Ook als de therapie daarna doorgaat, worden in het latere verloop ervan regelmatig evaluatiemomenten ingelast.
 • Als de therapeut contact met de huisarts op enig moment noodzakelijk acht, zal zij de cliënt hiervan altijd op de hoogte brengen. Overleg met andere hulpverleners over de therapie gebeurt altijd na overleg met en met instemming van de cliënt.
 • Na afronding van de therapie stuurt de therapeut een korte rapportage aan de huisarts. Indien u bezwaar heeft tegen de rapportage aan de huisarts kunt u dit tijdens het intake gesprek kenbaar maken.

Kosten en vergoedingen

 • Een behandeling cranio kost 80,- Euro en duurt zolang als die in uw geval nodig is met een maximum van 55 minuten.
 • In sommige gevallen is het mogelijk om voor een kortere sessie te kiezen. De kosten bedragen 40,- Euro, de duur is zolang als dat in uw geval nodig is met een maximum van 25 minuten.
 • De kosten voor cranio worden door veel zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. Verwijzing door een arts of specialist is daarbij niet nodig.
 • Op de site van de Vereniging voor cranio sacraal therapeuten (RCN) staat een overzicht van alle vergoedingen door de zorgverzekeraars: www.register-rcn.nl onder het kopje vergoeding
 • Ik ben geregistreerd craniosacraal therapeut (CST-D) en als zodanig opgenomen in het kwaliteits-register van het RCN lid nummer R0165
 • Ook werkgevers kunnen soms bijdragen in de kosten van cranio. Vaak gebeurt dit in het kader van stresspreventie of voorkomen van burn out. Het gesprek hierover gaat de cliënt zelf aan met HR, personeelszaken of een leidinggevende.
 • In geval van een eigen bedrijf kan cranio worden opgevoerd.

Facturen en betaling

 • Afspraken korter dan 24 uur van tevoren afgezegd, worden in rekening gebracht.
 • De cliënt ontvangt de factuur na afloop van de behandeling.
 • De factuur dient na afloop van de behandeling per pin te worden voldaan.
 • De cliënt declareert de factuur vervolgens zelf bij zijn/haar zorgverzekeraar of evt. zijn/haar werkgever.
 • Bij betalingsherinneringen wordt 5 euro administratiekosten in rekening gebracht.
 • Eventuele incassokosten bij het langduriger in gebreke blijven, worden volledig in rekening gebracht aan de cliënt.

Klachtenregeling

Als lied van het RCN ben ik aangesloten bij de klachtenregeling die is opgesteld voor onze beroepsgroep. Voor meer informatie kijk op www.register-rcn.nl